‎ ‎ Işıklı Yolda Amaçlar, İlkeler ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎
Transit umbra, lux permanet - Gölge gider, ışık kalır.

IŞIKLI YOL
Aydınlığa, Özgürlüğe, Mutluluğa

Engin Bellisan

                        BAŞ SAYFA DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                                    Alıntılık      Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
‎ ‎‎ ‎
‎ ‎‎

A M A Ç L A R

‎ ‎
‎Işıklı Yol”un birinci amacı
Mustafa Kemal ATATÜRK’ü anlamak ve anlatmaktır.
‎ Çünkü O'nun kişiliğnde; ‎
Hayatı, Mücadeleyi, Fedakârlığı,
‎ Erdemliliği, Devlet adamlığını, Liderliği,
‎ Düşünmeyi, Çağdaşlaşmayı, Aydınlanmayı
‎ Ortaçağ kalıntılarından kurtulmayı,
‎ Emperyalizmi ve Emperyalizmin yutulacak lokması olmamak için izlenmesi gereken yolu,
‎ İnsana ve insanlığa saygılı bir dünya vatandaşı olmayı,
‎ Osmanlı’nın çöküş nedenlerini ve
‎ Türkiye cumhuriyeti’nin kuruluş ilkelerini
‎ ‎ öğrenmek mümkün oluyor.

‎ Kanımca ATATÜRK’ü anlamaya çalışmak, Büyük Nutuk’u içselleştirmek, ‎‎yaptıklarını araştırmak, Atatürk’ün yakınlarında bulunmuş şahsiyetlerin ‎‎"Anılar"ını okumakla başlar.‎
İlgilenenlere bu konuda en önemli kaynaklardan biri olan ve Kaynak Yayınları tarafından yayınlanması birkaç yıl önce tamamlamış bulunan “Atatürk’ün Bütün Eserleri” adlı otuz ciltlik benzersiz eseri önermek isterim.

Ulusça “Işıklı Yol”da ilerlemek ‎dileğiyle…‎

Işıklı Yol BaşSayfa
3Sutun Başsayfa