BAŞ SAYFA  YAZILAR  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLI YOL   DÜNYA GÖRÜŞÜ
                 Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
.

VERİTAS NUMQUAM PERIT
Hakikat asla yok olmaz
‎ VERITAS ODIT MORAS
Hakikat gecikmeyi sevmez                  SENECA

.

ANA BÖLÜMLER


DÜŞÜNCE ODASI

İnsan,                       
insanlık
                ve her şey
hakkında yazılar
_____
Erdemli, Hümanist Aydınlar


MAVİ PENCERE

Dünyaya               
Olaylara     
  İnsanlara
_____
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ


Baktığını görmek!
Bakmadan da görmek!
_____

          Nihat Al          


ARKA BAHÇE

Resmî görevler dışında          
Meraklarımın peşinde
_____
Necdet Kesmez

IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe
_____
Engin Bellisan

DÜNYA GÖRÜŞÜ

Özgür Düşünce
Özgülük
Aydınlık
_____
Ender Arkun
.

YARARLAR

ALINTILIK
Geçen Günlerde iz bırakan
Yazı, Bildiri, Söylev v.b.

BELGELİK 3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler

YARENLİK
Her konuda hoşbeş, şaka, iğneleme v.b.

OKUMALIK
Eski ve Yeni Şairlerden
Üçer Şiir

BAKMALIK 3sutun'da
adı geçen ressamlardan üçer resim

GEZİNMELİK Hümanist Kültür bağlamında ilginç, yararlı
Web siteleri
.

BİLİT

3Sütun HAKKINDA

SİZDEN BİZE

Picasso: Guvernica
- Yukardaki tablonun daha büyük bir kopyası ile Picasso'nun başka iki tablosunu görmek isterseniz tıklayınız


"Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.
Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar."
Yukardaki sözler Atatürk'ün 1933'te Cumhuriyet Bayramını açış konuşmasından alınmıştır ve 3Sütun'a hâkim olan görüş ve düşünceleri çok güzel ifade etmektedir.
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎

HÜMANİST KÜLTÜR BAĞLAMINDA ‎‎
GÖRÜŞLER, DÜŞÜNCELER


‎●‎ Ahmet Saylam: Bir Dünya Gücü: Opus Dei
‎●‎Ahmet Saylam: Laiklik
‎●‎ Asım Akin: E v r i m
‎●‎ Asım Akin: İyon Mucizesi
‎●‎ Ayhan Erol: İ.Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri
‎●‎ Cengiz Gürsu: Limon ve Felsefe
‎● Cengiz Gürsu: ‎ Siyasi ve İktisadi Düzlemde Demokratikleşme
‎●‎ Cevad Gürer: Simyacılık
‎●‎ Ender Arkun: Bir Meddah Hikayesi
‎●‎ Ender Arkun: Aydınlığı Savunmak
‎●‎ Ender Arkun: Tanrı İnançlı ve Tanrı İnançsız Ahlâk
‎●Ender Kefoğlu: Zerdüştlüğe Bir Bakış ‎‎
‎●‎ Ender Sakintuna: Yalnızlık, Boşluk Duygusu ve Hayat Felsefeleri Üzerine
‎●‎Engin Bellisan: Atatürk Yolu Bağımsızlık Üzerine
‎●‎ Engin Bellisan: Seçkincilik ve Halkçılık
‎●‎ Derya Özalp: Gölgeler ve Yansımaları
‎●Nadir Elibol: ‎ Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar
‎●‎ Necdet Ersoy Doğru Düşünmemizi Engelleyen Gölgeler:
‎●‎ Teoman Göne: İletişim ne değildir?
‎●‎ Ziya Tanalı: Şu Bizim Duvarcı Ustalarımız

SİTE İÇİ ARAMAGoogle: Yahoo: MSN:

This free script provided by
JavaScript Kit     
.