3SUTUN - Hümanist Kültür bağlamında denemeler, makaleler, yazılar
 
.

VERİTAS NUMQUAM PERIT
Hakikat asla yok olmaz
‎ VERITAS ODIT MORAS
Hakikat gecikmeyi sevmez                  SENECA

.


MAVİ PENCERE
Dünyaya              
Olaylara     
  İnsanlara
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ
Baktığını görmek
Bakmadan da
Görmek
Nihat Al

ARKA BAHÇE "Görevdışı" çalışmalarımdan yansıyanlar
Necdet Kesmez
IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe

Engin Bellisan

.

YARARLAR

ALINTILIK
Gündem olmuş Söylevler, Bildiriler, Yazılar v.b.
BELGELİK
3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler
Bilgi

3sutun HAKKINDA


SİZDEN BİZE


Guvernica - Picasso

Bu bölüme ve 3Sütun'un diğer bölümlerine hakim amaç ve düşünce aşağıdaki alıntıda çok güzel açıklanmaktadır
"Ben, manevî miras olarak hiçbir âyet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir.
Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevî mirasçılarım olurlar." (Atatürk,1933 Cumhuriyet Bayramı açılış konuşmasından.)
‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎

HÜMANİST KÜLTÜR BAĞLAMINDA ‎‎
GÖRÜŞLER, DÜŞÜNCELER


‎●‎ Bir Dünya Gücü: Opus Dei Ahmet Saylam
‎●‎ Laiklik Ahmet Saylam
‎●‎ E v r i m Asım Akin
‎●‎ :İyon Mucizesi Asım Akin
‎●‎ i.Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri Ayhan Erol
‎●‎ Limon ve Felsefe Cengiz Gürsu
‎●‎ Siyasi ve İktisadi Düzlemde
   Demokratikleşme Cengiz Gürsu
‎●‎ Simyacılık Cevad Gürer
‎●‎ Bir Meddah Hikayesi Ender Arkun
‎●‎ Aydınlığı Savunmak Ender Arkun
‎●Zerdüştlüğe Bir Bakış Ender Kefoğlu ‎‎
‎●‎ Yalnızlık, Boşluk Duygusu ve
   Hayat Felsefeleri Üzerine Ender Sakintuna
‎●‎ Atatürk Yolu Bağımsızlık Üzerine Engin Bellisan
‎●‎ Seckincilik ve Halkçılık Engin Bellisan
‎●‎ Göşgeler ve Yansımaları Derya Özalp
‎●‎ Sümer Tabletleri ve Kutsal Kitaplar Nadir Elibol
‎●‎ Doğru Düşünmemizi Engelleyen Gölgeler Necdet Ersoy
‎●‎ Altın Oran Necdet Kesmez
‎●‎ İletişim ne değildir? Teoman Gönen
‎●‎ Şu Bizim Duvarcı Ustalrımız Ziya Tanalı


     
.