Tanıtım: İnternette hümanist kültüre açılan küçük bir pencere
6             BAŞ SAYFA  DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                            Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik

3 SUTUN İLE İLGİLİ
TANIMLAR, İLKELER, KABULLER

3Sütun Bu Web sitesi İnternet ‘ te hümanist kültüre açılan küçük bir penceredir.
ÜLKÜ
  1. İnsanlık, İyilik, Doğruluk ve Güzellik sütunları üzerinde yükselecek.
  2. Halkımız , Sağlık, Bolluk ve Dirlik İçinde Bağnazlıktan Uzak, Sevgi Dolu ve Mutlu yaşayacak.
  3. Aydınlar Bilgi, Erdem ve Özgür düşünceyle erginleşip Yoldaş, halkımızla Oydaş ve Paydaş olacaklar.
GÖREV
  1. Hümanist aydınların kendilerini yetiştirme ve olgunlaşma çabalarına destek olmak,
  2. Ahlak ilkelerine ve erdemli davranış kurallarına riayetin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak,
  3. Özgür düşüncenin önündeki engellerin kaldırılmasına, Bireysel hak ve özgürlükler'n inkişafına emek vermek
  4. Cumhuriyetin temel düzeninin ve başta laiklik olmak üzere, Atatürk inkılâplarının pekiştirilmesi için uğraş vermek.
  5. Ülke ekonomisinin güçlenmesine, toplumsal gönencin artırılmasına çalışmak
  6. Ulusal kültürümüzün gelişmesine ve evrensel kültürün yayılmasına yardımcı olmak
  7. Bütün insanların ve insanlığın mutluluğuna gönül vermek
OKUYUCULAR İnternet’le 3Sütun’ a erişim herkese açık olmakla beraber, hedef kitlemiz hümanist aydınlar topluluğudur.
İÇERİK 3Sütun’ da hedeflerimizin yerine getirilmesine yardımcı olacak ve ülkümüze aykırı olmayan her türlü kültür, sanat, bilim, felsefe konuları işlenir, yapıtları yayımlanır.
KATKI : ‎3Sütun’ da yayımlanan yazılar hümanist kültür alanında bazı toplantılarda yapılan ‎konuşmalar arasından seçilmektedir
ÖZGÜRLÜK : 3Sütun’ da yayımlanacak yazıların müellifleri görüş ve düşüncelerini, yasal çerçeve içinde, özgürce ifade etmek hakkına sahiptirler.
SORUMLULUK 3Sütun’ da yayımlanan yazılarda ifade edilen görüş ve düşünceler ile igili sorumluluk yalnızca bu yazıların müelliflerine aittir