‎ ‎‎ ‎ATATÜRK DÖNEMİ HAVACILIĞINA BAKIŞ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎

ATATÜRK DÖNEMİ HAVACILIĞINA BAKIŞ

Ana sayfayı okurken bu sayfayı açık bırakmanız
kolaylık sağlayacaktır.
                          

NOTLAR

        BAŞ SAYFA DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                   Alıntılık      Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik
‎(1)‎Yavuz , İsmail. Mustafa Kemal’in Uçakları Türkiye’nin Uçak İmalat Tarihi 4. ‎Basım sy.XI)‎‎
‎(2)Sinanoğlu, Oktay. Hedef Türkiye s. 26‎‎‎
‎(3)‎‎
Yavuz, İsmail s.3‎‎‎
‎(4)‎‎Yalçın, Osman. Türk Hava Harp Sanayi Tarihi 2.Basım sy.16‎‎‎
‎(5)‎‎Yalçın, Osman s. 8‎‎‎
‎(6)‎‎Yalçın, Osman s. 23‎‎‎
‎(7)‎‎Yalçın, Osman s. 26‎‎‎
‎(8)‎‎Yalçın, Osman s. 9‎‎‎
‎(9)‎‎Yalçın, Osman s. 62‎‎‎
‎(10)Yalçın, Osman sy 44‎‎‎
‎(11)Yalçın, Osman s.108‎‎‎
‎(12)Yavuz, İsmail s.35‎‎
‎ ‎(13)Yavuz, İsmail s.1‎‎‎
‎(14)Ulusu, Kemal s.182‎‎‎
‎(15)Yalçın, Osman s.117‎‎‎
‎(16)Yavuz, İsmail s.38‎‎‎
‎(17)Yalçın, Osman s.132‎‎‎
‎(18)Yasa ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenen gelir kaynakları şunlardır:
‎ ‎‎‎‎‎
 1. Tayyare Piyangosu,
 2. Fitre zekat ve kurban derileri gelirleri,
 3. Tayyare Pulu,
 4. El ve duvar ‎ilanları imtiyazı,
 5. Her sigara paketine isabet eden bir sigara farkı bedeli,
 6. Uşak Şeker ‎Fabrikasının ilk mahsulü,
 7. Mevcut domuzların istismarı,
 8. Eski pulların devri,
 9. Bakanlar ‎Kurulu kararıyla sağlanacak hak ve imtiyazlar,
 10. Üye aidatları,
 11. Yardım Pulu,
 12. Özel ve genel ‎bütçe yardımları,
 13. Kira gelirleri,
 14. Faiz geliri,
 15. Makara ve iplik Fabrikası tesis hakkı,
 16. Askeri ‎terhis Çizelgesinin bastırılması ve ücret karşılığı satılması,
 17. Ödemiş Balyanbolu Bucağı’nın ‎Küre ve Bağcılar köylerindeki civa madeninin işletilmesi,
 18. Atatürk’ün Büyük Nutku gelirinin ‎Kuruma bağışlanması,
 19. Kışlamak üzere Bulgaristan’dan Trakya’ya gelecek koyun-keçi ‎sahiplerine verilecek kefaletnamelerin telif hakları,
 20. Bazı ürünlerin ihraç işlemlerinin ‎yüzde biri.‎
‎(19) Bugün resmi kurum levhalarında G harfiyle yazılan ilçenin doğru ismi Ğ ile yazılan ‎‎“ETİMESĞUT’ tur. Bunu Atatürk’ün 29.Kasım.1937 günü, Etimesğut Devlet Hastanesini ‎ziyareti sonunda hatıra defterine el yazısı ile yazdığı nottan öğreniyoruz. Uzun yıllar ‎doğru isim kullanılmış, bir kültürsüzlük örneği kimin eli bilinmez “ğ” harfi“g” olmuş ! Bknz ‎Prof.Dr.Ahmet Nur Or, Anılarım Başkent Üniv. Yayın. Ankara 2005 sy.129‎‎‎
‎(20)Yalçın, Osman s.149‎‎‎
‎(21)Yalçın, Osman s.149‎‎
‎ ‎(22)Yalçın, Osman s.149‎‎‎
‎(23)Yalçın, Osman s.159‎‎‎
‎(24)Yavuz, İsmail s.192‎‎‎
‎(25)Yavuz, İsmail s.11‎‎‎
‎(26)Yalçın, Osman s.184‎‎‎
‎(27)Hürkuş, Vecihi , Yapı Kredi Yayınları, 4. baskı İstanbul, Mart 2016‎‎
‎ ‎(28)Yavuz, İsmail s.50‎‎‎
‎(29)Yavuz, İsmail s.55‎‎‎
‎(30)Yavuz, İsmail s.58 ‎‎
‎ ‎ (31) Atatürk'ün "Türkkuşu"nu Açış Söylevi : (18)Yasa ve Bakanlar Kurulu Kararlarıyla belirlenen gelir kaynakları şunlardır:
---------
"Bayanlar, Baylar, Bizim dünyamız ‎topraktan, sudan ve havadan olusmustur. Hayatın da temel unsurları bunlar degil midir? Bu unsurlardan birinin eksikligi, yalnız eksikligi degil sadece bozuklugu, hayatı imkansız ‎kılar.Hayatı, hele ulusal hayatı seven, onu korumak isteyen; yurdunun topraklarına, denizlerine ‎oldugu gibi, havasına da ilgisini her gün biraz daha çogaltmalıdır.Bu ilgi, saydıgım hayat ‎organlarına egemenlikle olur.
Tabiat insanları türetti, onları kendine taptırdı da.
Ancak, ‎insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenligini de şart kıldı. Tabiata ‎egemen olmasını bilemeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamalardır.Tabiat, onları kendi ‎unsurları içinde ezmekten, bogmaktan, yok etmekten ve ettirmekten, asla çekinmemiştir.Türk, ‎bu büyük gerçegi ezelden tanımak yetenegini göstererek, kapsamlı bir kararlılıkla, topragı ve ‎onun türlü ürünlerini insanlıga verimli kılmış; büyük denizlerde gögüslemedik dalgalar ‎bırakmayarak, insanlıga refah veren kültür yolları açmıştır.Ancak, yaşadıgımız bu çagda artık ‎insanlar yalnız karada ve denizde kalmadılar.
Tabiatın hava varlıgının da içine daldılar.Hayat ‎için, havayı yalnız solumanın yeter olmadıgı anlaşıldı. Gerek ve gerçek olan, hava egemenligi ‎oldugu açık olarak ortaya çıktı.Bütün ulusların büyük kararlılıkla üzerinde çalıştıkları bu ‎cephede, Türk ulusu da kuşkusuz yerini almalıydı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kara ordumuzun yanında donanmamızı kurarken, hava ‎filolarımızı da en son hava araçları ile düzenlemekten geri kalmadı.Kendileriyle onur ‎duydugumuz hava subaylarımız ve komutanlarımız da yetişmiş bulunuyorlar.Pilotlarımız, her ‎zaman ve her durumda, ulusun yüzünü agartacak yüksek degerdedirler.Lakin arkadaşlar; bu ‎kadarını yeter görmek dogru olamazdı. Hava işine, onun bütün dünyada aldıgı önem derecesine ‎göre genişlik vermek lazımdı.
Bunu göz önünde tutan Cumhuriyet Hükümeti; havacılıgı, bütün ulusun işi yapmak kararında ‎idi.Türk; yurdun daglarında, ormanlarında, ovalarında, denizlerinde, her bucagında, nasıl bir ‎bilgi ve kendine güvenle yürüyor, dolaşıyorsa, yurdun havasında da aynı surette ‎dolaşabilmelidir.Bu ise, Türk'ü, çocuklugundan, vatan kuşları ile, vatan havası içinde yarışa ‎alıştırmakla başlar.İşte bugün burada bizi toplayan sebep, o kutsal işe başlama ‎ayinidir.Havacılık çalışmalarına ciddî sarılmalarından dolayı, Hükümete, Genelkurmay Başkanı ‎Sayın Mareşal'a (Fevzi ÇAKMAK) ve Türkiye Hava Kurumu Başkanı degerli arkadaşım Fuad'a ‎burada özel minnetlerimi sunarım...Türk çocugu, Her işte oldugu gibi, havacılıkta da, en yüksek ‎düzeyde, gökte seni bekleyen yerini, az zamanda, dolduracaksın.Bundan, gerçek dostlarımız ‎sevinecek, Türk ulusu mutlu olacaktır”‎‎‎
(32)Hürkuş,Vecihi s.381‎‎‎
‎(33)Hürkuş,Vecihi s.399‎‎‎
‎(34)Yavuz,İsmail s.83‎‎‎
‎(35)Yalçın,Osman s.204‎‎‎
‎(36) Mehmet Kum, (1922-2011) Türk havacılığına emeği geçen uçak teknisyen-‎mühendis. Bknz Yavuz,İsmail sy. 114‎‎‎
‎(37) Hürkuş, Vecihi s.324 ‎‎‎
‎(38) Yalçın, Osman s.219‎‎‎
‎(39) Yavuz, İsmail s.102‎‎‎
‎(40) Yalçın,Osman s.224‎‎‎
‎(41) Yalçın, Osman s.224‎‎‎
‎(42) yalçın, Osman s.254‎‎
‎ ‎‎‎‎‎ ‎ ‎‎‎‎