BAŞ SAYFA  DÜŞÜNCE ODASI  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLIYOL
                            Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   library   Gezinmelik
.

ARS GRATIA ARTIS
Sanat için sanat

PULCHRUM EST PAUCORUM HOMİNEM
Güzellik küçük bir azınlık içindir.            Friedrich Nietzsche
Herşeyin bir güzelliği vardır, ama onu herkes göremez.
                                 Confucius

.

ANA BÖLÜMLER


DÜŞÜNCE ODASI

İnsan,                       
insanlık
                ve her şey
hakkında yazılar
_____
Erdemli, Hümanist Aydınlar


MAVİ PENCERE

Dünyaya               
Olaylara     
  İnsanlara
_____
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ


Baktığını görmek!
Bakmadan da görmek!
_____

          Nihat Al          


ARKA BAHÇE

Resmî görevler dışında          
Meraklarımın peşinde
_____
Necdet Kesmez

IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe
_____
Engin Bellisan

DÜNYA GÖRÜŞÜ

Özgür Düşünce
Özgülük
Aydınlık
_____
Ender Arkun
.

YARARLAR

WEB'de
ALINTILIK

Geçen Günlerde iz bırakan
Yazı, Bildiri, Söylev v.b.

3SÜTUN
BELGELİK
3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler

3SÜTUN
YARENLİK

Her konuda hoşbeş, şaka, iğneleme v.b.

WEB'de
OKUMALIK

Eski ve Yeni Şairlerden
Üçer Şiir

WEB'de
BAKMALIK
3sutun'da
adı geçen ressamlardan üçer resim
WEB'de
LIBRARY
3sutun'da
adı geçen ressamlardan üçer resim

WEB'de
GEZİNMELİK
Hümanist Kültür bağlamında ilginç, yararlı
Web siteleri
.

BİLİT

3Sütun HAKKINDA

SİZDEN BİZE
Ademin Yaradılışı  Michelangelo: Ademin Yaradılışı
Sistine Şapelinin tavanından detay

Yukardaki tablonun daha büyük bir kopyası ile El Greco'nun başka iki tablosunu görmek isterseniz tıklayınız
BİLİT
İnsan, iyiye, güzele ve doğruya tek başına erişemez. Zira bir başına kalmış bir insanın Gücü yetersiz, Bilgisi sınırlı, Ömrü kısadır.
Oysa ‎İnsanlar arasında sevgi egemen olursa ve İyi, güzel ve doğru bağlamındaki deneyimler birleştirilir ve kuşaktan kuşağa aktarılırsa, ‎İnsanlık, geçmişi ve geleceği ile bölünmez bir bütün haline gelecektir.
                  Eski bir hümanist metinden
BAKMALIK
(Sitenin diger bölümlerinde yer alan sanatsal resimler)
Küçük Galeri
BOTICELLI
Venüs'ün Doğuşu, Müneccimlerln İsa'yı Kutsaması, Baharı Karşılama
GENÇ WERTHER
Venüs'ün Doğuşu, Müneccimlerln İsa'yı Kutsaması, Baharı Karşılama
CEZANNE
İskambil Oynayanlar, Banyo Yapanlar, Şişe ve Elma ‎Sepeti ‎
EL GRECO
- Şövalye El Göğsünde - Kont Orgaz'ın Defni - Çobanların ‎İsa'yı Perestişi
GOYA
2 Mayis, Çiplak Maya, Şemsiye ‎
INGRES
Banyo Yapan Kadin, Cariye (Odalisque), Çeşme Başinda ‎
MANET
Stéphane Mallarmé'nin Portres, Olympia, Folies-Bergère'de ‎bir Bar
MICHELANGELO
Ademin Yaradılış, Sistine Şapeli'nin Tavanı, ‎Son Hüküm ‎
PICASSO
Guernica, Avignon'un Genç Bayanları, İhtiyar Gitarist ‎
Kaçırılma, Anatomi Dersi, Danae
RENOIR
Seine Nehrinde Gezint, Galet Değirmeni, Türk Hamamı
VAN GOGH
Bugün Çalış Yorul Gece Rüya Görürsün, Genç Köylü Kızı ‎Buğday Tarlasında Başında da hasır Şapka, Geceleyin Kafeterya ‎
VELASQUEZ
Venüs Ayna Karşısında, Meninaslar, Ayyaşlar
*
*
‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎ ‎
SANAT ÜZERİNE
Jean Anouilh Sanatın amacı hayata bir şekil vermektir . ‎
Aristo
Resim sanatının amacı nesnelerin dış görünüşlerini değil içinin önemini ‎ortaya çıkarmaktır
Henri Bergson Sanatın amacı alışılagelmiş ve kabul edilen genellemeleri, yani gerçeği ‎peçeleyen her şeyi, bir tarafa süpürmekten ve böylece bizleri gerçeğin ‎kendisi ile yüzleştirmekten başka bir şey değildir.
T. S. ‎Eliot Sanatın görevi kişiliği ortaya koymak değil onun üstesinden gelmektir
Theophile Gautier Gerçek sanatçı kimliğine sahip bir kişi için resmin amacı bizatihi resmin ‎kendisidir.
Carl Jung Sanatçı kendi amaçlarını özgürce kovalama iradesine sahip olan değil, ‎aksine sanatın öz amacının kendi iç dünyasında gerçekleştirilmesine izin veren ‎kişidir.
Oscar ‎Wilde ‎Sanatın amacı sanatı ortaya çıkarıp sanatçıyı saklamaktır.