‎‎ ‎ ‎ Terence ‎ ‎‎ ‎
‎ ‎ ‎‎ ‎‎ ‎‎ ‎
‎ ‎Alin
HOMO SUM: HUMANI NIHIL A ME ALIENUM PUTO

‎ ‎
Terence‎ ‎
Hümanist düşüncenin belki de en ünlü sözü olan bu Latince ‎özdeyiş, Afrika kökenli Romalı bir oyun yazarı olan Publius Terentius Afer ‘e aittir. (Ölümü ‎İ.Ö.159) Publius Terentius Afer, (ki daha çok Terence adıyla anılır), çocukken ‎bir Roma Senatörü olan Terentius Lucanus’un kölesi idi. Senatör onun güzel bir eğitim ‎görmesini sağladıktan sonra azat etmiş, Terence de , Biraderler, Androslu Kız; ‎Hadım, Kendine Zulmeden, Kaynana, Formiyo adlarını taşıyan 6 komedi ‎yazmıştır ki bunların hepsi zamanımıza kalmıştır.
‎ ‎ Akıcı dialoglar ve ince bir mizah ile örülmüş olan bu komedilerin hemen hepsi, başta ‎Menander olmak üzere, bazı Yunanlı yazarlardan serbestçe uyarlama yapılarak ‎yazılmıştır
‎ Bu yapıtların bir özelliği de bugün bile çok sık alıntılanan özdeyişlerle dolu olmasıdır. Yukardaki söz ise Kendine Zulmeden (=self tormentor) adlı ‎oyunda geçmektedir:
‎ Oyunda bu sözün geçtiği sahneyi şöyle özetleyebiliriz. Oyunun kişilerinden biri çok ‎varlıklı olduğu halde durmadan, dinlenmeden bütün vaktini hizmetkârlarının yaptıkları ‎türden çalışmalarla geçirmektedir. Bunu gören bir komşusu “sahip olduğu zenginlikleri ‎yeter bulup kendini bu şekilde yormamasını“ öğütler. Zengin komşu , nezaketle bu ‎konunun onu ilgilendirmemesi gerektiğini söyleyince, öğütçü komşu cevabı yapıştırır: ‎Homo sum: humani nihil a me alienum puto
Aşağıdaki parça bu sahnenin İngilizce’deki çağdaş bir çevirisinden alınmıştır: ‎‎‎ ‎
‎ ‎

KENDİNE ZULMEDEN (*)

,,, (self tormentor)
‎ ‎‎ ‎MENEDEMUS [derbeder bir biçimde giyinmiş, elinde ağır bir ‎çapa yorgun argın evine doğru yürümekte iken komşusu evinden çıkarak onunla ‎konuşmaya gelir]
‎ CHREMES [ Biraz sıkılmış ve rahatsız.. MENEDEDES bunun farkında değil] ‎‎
‎ Biliyorum tanışalı çok olmadı. Gerçekten ancak sen benim yanımdaki çiftliği alıp komşu ‎olunca görüşmeye başladık. Birbirimizle yakın ilişkimiz böyle kuruldu. Yine de bir ‎husus var; belki de yakın komşu olduğumuz için ki bence komşuluk dostluk kadar ‎önemlidir. İşte bu yüzden size bu hususu açıkça söyleyip dostça bir nasihatte ‎bulunmamın gerekli olduğuna inanıyorum. [MENEDEMUS ‘un başını kaldırmasını ‎bekler] Bence senin yaşında ve konumunda bulunan bir adama uygun şekilde ‎davranmıyorsun. Ne anlama geliyor bu? Nedir istediğin hayatta Tanrı aşkına ? ‎Kanımca altmış yaşına gelmişsin, belki de daha fazlasın. Bu havalide seninkinden daha ‎değerli arazi yok; bu toprakları işleyecek bol bol hizmetkarın, uşağın var; ama hala ‎sanki adamın yokmuş gibi, onların yapacağı işleri yapmaya devam ediyorsun . Ne kadar ‎erken dışarı çıksam, akşam eve ne kadar geç gelsem hep seni ta çift sürerken, ya bir ‎şeyleri taşırken görüyorum, üstelik eminim bunları yapmaktan pek de zevk almıyorsun. ‎Bana adamlarının gereken işleri tam yapamadıklarını söyleyebilirsin; ama inan ki bu ‎işleri bizzat yapmak için sarf ettiğin çabayı bunları adamlarına yaptırtmaya harcasan ‎çok daha iyi olur.
‎ MENEDEMUS : Chremes, kendi işlerinle uğraşmakla geçireceğin vakti, seni hiç ‎ilgilendirmeseler bile, başka birinin işlerine; nasıl ayırabiliyorsun?
‎ CHREMES Homo sum; humani nihil a me alienum puto. İster ilgi, ister merak ‎de. Eğer senin yaptığın doğruysa ben seni örnek alacağım,ama yaptığın yanlışsa ‎tuttuğun yolu düzeltmene yarmcı olmaya çalışacağım.
‎ ‎(*)Bu satırlar İngilizce’den çevrilmiştir (Betty Radice, Penguin 1965. )
‎ ‎

‎BU ÖZDEYİŞE HEMEN BÜTÜN DİLLERDE ‎RASTLANMAKTADIR. AŞAĞIDA BUNLARDAN BİRKAÇ TANESİNİ BULACAKSINIZ ‎‎
<
br>‎ Almanca: ‎ Ich bin ein Mensch, also ist mir nichts Menschliches fremd
Arapça: Enti beni adem velâ yu’cud şey’in ademî nerîb alî
‎ ‎
Farsça: insanem ve hiç çiz insanî men bigane niyest
‎ ‎
Fransızca: Je suis homme: et rien de ce qui est humain ne m'est étranger
İngilizce:‎ ‎ I am a human being, so nothing human is strange to me
Italyanca:‎ ‎ Sono un uomo, e nulla di ciò che è umano mi è estraneo
Türkçe:‎ Ben bir insanım ve insana özgü hiç bir şey bana yabancı değildir
‎ ‎ Diğer diilerdeki söylenişi için buraya tıklayınız‎ ‎
‎ ‎ BAŞ SAYFAYA DÖNÜŞ
‎ ‎
‎ ‎‎