Sanat, bilim ve felsefenin genişliği ve derinliği karşısında insan ömrünün ne kadar kısa kaldığını ifade eden bu özdeyiş, aslında Hipokrattarafından biraz başka bir bağlamda, tıp sanatı ile ilgli ile olarak söylenmiş, daha sonra Horace tarafından Latinceye çevrilmiştir.