Zamanında okuyamayınihmal ettiğim eserler
     BAŞ SAYFA  YAZILAR  MAVİPENCERE   GÖZLEMEVİ   ARKABAHÇE   IŞIKLI YOL   DÜNYA GÖRÜŞÜ
                 Alıntılık  Belgelik   Yarenlik   Okumalık ‎   Bakmalık   Gezinmelik   Eklemeler
.

ARS LONGA, VITA BREVIS.
Hipokrat
Sanat uzun, hayat kısa.

.

ANA BÖLÜMLER


DÜŞÜNCE ODASI

İnsan,                       
insanlık
                ve her şey
hakkında yazılar
_____
Erdemli, Hümanist Aydınlar


MAVİ PENCERE

Dünyaya               
Olaylara     
  İnsanlara
_____
Necdet Ersoy

GÖZLEM EVİ


Baktığını görmek!
Bakmadan da görmek!
_____

          Nihat Al          


ARKA BAHÇE

Resmî görevler dışında          
Meraklarımın peşinde
_____
Necdet Kesmez

IŞIKLI YOL

Aydınlığa              
Mutluluğa      Özgürlüğe
_____
Engin Bellisan

DÜNYA GÖRÜŞÜ

Özgür Düşünce
Özgülük
Aydınlık
_____
Ender Arkun
.
ı

YARARLAR

ALINTILIK
Geçen Günlerde iz bırakan
Yazı, Bildiri, Söylev v.b.

BELGELİK 3sutun'da yer alan konularla ilgili kayıtlar, belgeler

YARENLİK
Her konuda hoşbeş, şaka, iğneleme v.b.

OKUMALIK
Eski ve Yeni Şairlerden
Üçer Şiir

BAKMALIK 3sutun'da
adı geçen ressamlardan üçer resim

EKLEMELER 3sutun'da
Zamanında okumayı ihmal ettiğim bazı eserler

GEZİNMELİK Hümanist Kültür bağlamında ilginç, yararlı
Web siteleri
.

BİLİT

3Sütun HAKKINDA

SİZDEN BİZE


Manet: Stéphane Mallarmé'nin Portresi Yukardaki tablonun daha büyük bir kopyası ile
Manet'nin başka iki tablosunu görmek isterseniz tıklayınız

Tuti i mucize-guyem ne desem lâf değil.
Nef’î
Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.
Bakî
Zâlim beni söyletme derûnumda neler var.
Leyla Hanım
Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif.
Muhibbî
                             (KanunÎ Sultan Süleyman)
Eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kâfidir.
Ragıp Paşa‎
Ne şairler (alimler) geldi, neler dediler (buldular)
‎ Mumlar gibi dünyaya ışık saldılar
‎ Hangisi yarıp geçti bu karanlığı.
Ömer Hayyam ‎

Eski ve Yeni Şairlerden
ŞİİRLER

AHMET ARİF'ten üç şiir
SORROWS OF THE YOUNG WRTHER
.......
.........